Observationer

Foreningen har samlet nogle af medlemmernes observationer i 2020 på et kort:

DAFLAF 2020-21

Observationerne for 2021 indsættes på kortet efterhånden, som de bliver færdig analyseret.

Hvis I har lyst til at få jeres fund på kortet, så send jeres data til flagermus@daflaf.dk. For at en observation kan komme med på kortet, skal vi have:

  • GPS og dato for observationen
  • En angivelse af stedet, evt. beskrivelse af landskabet
  • Angivelse af detekteringsudstyr
  • Artsbestemmelse med dokumentation f. eks spektre af kald. Udokumenterede observationer vil ikke blive accepteret.

Udbredelsen af flagermus overvåges ekstensivt i Danmark i det nationale over-vågningsprogram for vandmiljø og natur (NOVANA). Observationerne på DAFLAF 2020 kan ses som et beskedent bidrag til kortlægningen af flagermusarternes udbredelse i Danmark, idet der ofte observeres på steder, hvor NOVANA ikke registrerer arterne.

NOVANA-overvågning af flagermus 2020

NOVANA-overvågning af flagermus 2019

Der er foretaget en del lokale undersøgelser af flagermus ofte af ildsjæle i lokalafdelinger i Danmarks Naturfrednings Forening (DN).

DN Furesøs flagermusgruppe

DN Vejles flagermusgruppe

En undersøgelse i Stevns Kommune:

Undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune

Flagermusobservationer- og kasser nær Sønderborg:

Flagermusprojekt Sønderborg og omegn 2014-18

 

I en del VVM undersøgelser er forekomsten af flagermus blevet bestemt, her er nogle eksempler:

Ny vejforbindelse til Stevns

Udbygning af E45 Aarhus N – Randers N

Undersøgelse af flagermus ved Grenaa Havn sommer og efterår 2014.

For testvindmølle vedHusumvej, Drantum,Ikast-Brande Kommune