Nyheder

 

 

 

28-3-2022

Foreningsstatus

Foreningen har 47 medlemmer, hvoraf 37 har registreret sig på hjemmesiden.

Bestyrelsen har drøftet foreningens fremtid med forskellige interessenter og vi forventer at kunne fortælle, hvordan vi forestiller os foreningens fremtid inden længe.

Her er en ny og spændende beretning:

Andreas Andersen: Flagermus og musvit i samme 1FF kasse

Der var engang en flagermuskasse, men så kom spætten forbi

Uønsket renovering

14-2-2021

Nyhedsbrev nr 3

Foreningsstatus                                                                                                      

Der er pt 30 medlemmer, heraf har 17 registreret sig på hjemmesiden.

Efter Covid-19 udbruddet har vi ikke haft nogle aktiviteter for at hverve medlemmer, alligevel er der kommet et nyt medlem.

Målsætningen er stadig at få ca. 50 medlemmer fordelt i hele landet, så første generalforsamling kan indkaldes. Bestyrelsen er i dialog med nogle at de professionelle flagermus-eksperter for at få dem til at støtte foreningen, idet den gerne skulle favne bredt. Et aftalt møde i november måtte desværre aflyses på grund af Covid-19.

Vi vil gerne opfordre medlemmerne til at komme med indslag til kommende nyhedsbreve, både korte notitser og længere artikler er velkomne.

Nyd følgende interessante beretninger:

Peter Schwartz Jensen:Flagermusaktivitet i 2020 i et parcelhuskvarter i Sønderborg

Andreas Andersen: Kortlægning af flagermus i Draved Skov, Kongens Mose, Lindet Skov og Hønning Plantage

Andreas Andersen: Flagermus i kasse i januar måned 2021

 

9-6-2020:

Nyhedsbrev nr 2

Sæsonen er i gang:

Nu har flagermussæsonen været godt i gang nogle måneder. Viggo Lind, nord for Odense, fik besøg allerede 16. januar i flagermuskasserne på skorstenen.

 

På Als registrerede vores loggere ligesom de foregående år de første trold- og dværgflagermus i midten af marts.

Med det milde vejr har nogle flagermus formodentlig af og til været på vingerne det meste af vinteren, hvilket kan udmatte dem. Vi fik underretning om et fund af en udmattet flagermus som lå ubevægelig på en gangsti. Den blev anbragt i en garage i en papkasse, som den i løbet af natten kravlede ud af og hagede sig fast på kassens kant. Desværre døde den et par dage derefter.

 

Om foreningen:

Foreningen har 29 medlemmer, efter covid-19 udbruddet er der ikke kommet nye medlemmer, men vi har heller ikke haft nogle aktiviteter for at hverve nye medlemmer. Målsætningen er stadig at få ca. 50 medlemmer fordelt i hele landet. Bestyrelsen er i dialog med nogle at de professionelle flagermus eksperter for at få dem til at støtte foreningen, idet foreningen gerne skulle favne bredt.

Loggere til låns

Hvis nogle af medlemmerne har lyst til at prøve at optage flagermuskald med en AudioMoth detektor, så mail til foreningen, vi har et par  stykker til udlån.

3-3-2020:

Vi er nu 24 medlemmer.

Hjemmesiden skulle nu fungere igen. Hvis I har problemer eller forslag til forbedringer, så mail til flagermus@daflaf.dk

Vh

Poul Erik

 

 

Nyhedsbrev nr 1                                                                                                        17-02-2020

Dette første nyhedsbrev indeholder:

– Foreningsstatus

– En spændende beretning om 24 frynseflagermus i en kasse i december 2019, v/ Andreas Andersen

– Attraktive flagermuslejligheder, v/ Uffe Gjøl Sørensen

– Erfaringer med bygning og brug af AudioMoth detektorer, v/ Poul Erik Hansen

 

Foreningsstatus

Nu har foreningen eksisteret et par måneder, og vi er 19 medlemmer. Der er blevet sendt invitationsmails til en del personer med kendt interesse for flagermus. Men det synes som om, at mange der beskæftiger sig professionelt med flagermus, bl. a. som konsulenter, holder sig lidt tilbage. Vi fortsætter selvfølgelig med at skaffe medlemmer, idet vi mener at det vil være til gavn for flagermusene som truet art at have en stærk forening. Så I bedes reklamere for foreningen, som er åben for alle med positiv interesse for flagermus.

Det er vores plan at indkalde til første generalforsamling, når vi cirka har fordoblet medlemstallet i forhold til nu.

Send meget gerne fotos, historier mv om flagermus, ligesom Uffe har gjort.

Det var planlagt, at hjemmesiden ved dette nyhedsbrev skulle indeholde både en nyhedsside og en diskussionsside. Den billige web host, som vi brugte til start, er blevet opkøbt af en meget større (og dyrere) web host. Selv om overførslen var lovet at skulle ske problemfrit, virker daflaf.dk ikke 100%, bl.a. svarer kontaktformularen ikke, så vi kan d.d. ikke få nye medlemmer af den vej. Øv.

Vh

Andreas, Peter og Poul Erik