Medlemmernes observationer

Medlemsobservationer 2020

På kortet er følgende forkortelser benyttet:

AA : Andreas Andersen

PSJ: Peter Schwartz Jensen

PEH: Poul Erik Hansen

AM: AudioMoth detektor