Foreningens formål

Dansk Flagermus Forening er blevet stiftet af en kreds af personer, der mener at det vil være en fordel for flagermusene, hvis de får deres egen forening i Danmark, ligesom det er tilfældet i mange andre lande.

Det er hensigten at foreningen skal blive landsdækkende.

Formålet med foreningen er:

At udbrede kendskabet til flagermus og medvirke til bestandenes bevarelse.

At samle observationer af flagermus så vi får en landsdækkende database over forekomsten af flagermus a la DOFs database over fugle.

Hvis du er interesseret i at blive medlem så udfyld venligst kontaktformularen, gerne med et par ord om din interesse for flagermus og deltagelse i foreningen.

Foreningen er i en opstartsfase, hvor der undersøges om interessen, dvs antal eventuelle medlemmer, er stor nok til at der kan indkaldes til første ordinære generalforsamling. Indtil da er der ikke andre aktiviteter i foreningen end at opspore potentielle medlemmer dvs. der er intet kontingent eller andre forpligtelser.

På det stiftende møde blev følgende bestyrelse nedsat:

Vi har alle beskæftiget os med flagermus på amatørbasis i flere år og har foretaget en omfattende logning af arter og opsat mere end 500 flagermuskasser i Sønderjylland. Vi er desuden alle aktive medlemmer af en eller flere af de øvrige grønne foreninger.