Forening

Dansk Flagermus ForeningDaFlaF

Har du lyst til at blive medlem, så følg linket og udfyld formularen:

Bliv medlem

Ændringsforslag til vedtægter modtages gerne.

Vedtægter -forslag

Bestyrelse indtil 1. generalforsamling

Dansk flagermus forening har pt ingen gruppe på facebook, men der findes en udmærket facebook gruppe, Flagermus i Danmark