Forside

  • af

Dansk Flagermus Forening

6. juni 2020

Nyhedsbrev nr 2 findes på siden “For medlemmer”. Log in og læs.

6. marts 2020:

Nyhedsbrev nr 1 er blevet udsendt til medlemmerne. Det indeholder foruden en status for  foreningen:

– En spændende beretning om 24 frynseflagermus i en kasse i december 2019, v/ Andreas Andersen

– Attraktive flagermuslejligheder, v/ Uffe Gjøl Sørensen

– Erfaringer med bygning og brug af AudioMoth detektorer, v/ Poul Erik Hansen

Om foreningen

Dansk Flagermus Forening er blevet stiftet af en kreds af personer, der mener at det vil være en fordel for flagermusene, hvis de får deres egen forening i Danmark, ligesom det er tilfældet i mange andre lande.

Det er hensigten at foreningen skal blive landsdækkende.

Formålet med foreningen er:

At udbrede kendskabet til flagermus og medvirke til bestandenes bevarelse.

At samle observationer af flagermus så vi får en landsdækkende database over forekomsten af flagermus a la DOFs database over fugle.

Hvis du er interesseret i at blive medlem så udfyld venligst kontaktformularen, gerne med et par ord om din interesse for flagermus og deltagelse i foreningen.

Foreningen er i en opstartsfase, hvor der undersøges om interessen, dvs antal eventuelle medlemmer, er stor nok til at der kan indkaldes til første ordinære generalforsamling. Indtil da er der ikke andre aktiviteter i foreningen end at opspore potentielle medlemmer dvs. der er intet kontingent eller andre forpligtelser.

På det stiftende møde blev følgende bestyrelse nedsat:

Vi har alle beskæftiget os med flagermus på amatørbasis i flere år og har foretaget en omfattende logning af arter og opsat mere end 500 flagermuskasser i Sønderjylland. Vi er desuden alle aktive medlemmer af en eller flere af de øvrige grønne foreninger.