Bestyrelse indtil 1. generalforsamling

Andreas Andersen, formand

Indtil jeg gik på pension var jeg ansat først hos Danfoss og senere Force Technology, hvor jeg arbejdede med test og rådgivning af mange forskellige elektriske og mekaniske produkter.

Siden 1985 har jeg i min fritid arbejdet med kortlægning af paddens udbredelse på Als og Sundeved. Senere også med kortlægning af botanisk interessante lokaliteter. Gennem årene har jeg været tovholder på en række projekter med fokus på forbedring af forholdene for padder, samt hegning og græsningsaftaler på udvalgte strand og fersk enge der er/var truet af tilgroning.

I 2012 startede vi et nyt projekt, der gik på kortlægning af forekomst af flagermus i Sønderborg kommune. Siden har projektet udviklet sig til at omfatte kortlægning af flagermusens årsrytme på udvalgte lokaliteter, samt opsætning og kontrol af  flagermusforekomst i flagermuskasser.

Peter Schwartz Jensen, sekretær

Før pensioneringen var jeg gymnasielærer med fagene kemi og fysik, og det var i forbindelse med fysikken, at interessen for flagermus opstod. Der er nemlig adskillige fysiske emner, man kan komme ind på i forbindelse med flagermus, f.eks. lyd, frekvenser, ultralyd, overtoner, refleksion, dopplereffekt, absorption, interferens og svævninger.

Poul Erik Hansen, organisation

Min interesse for flagermus er ret ny, idet den startede ved deltagelse i projektet i Sønderborg Kommune med kortlægning af flagermus. Siden juni 2017 har jeg konstant haft en logger oppe på min ejendom for at følge årstidsvariationen.

Jeg er civ. ing. og var i en lang årrække R&D chef på Danfoss Compressors senere Secop.